Barkod Basımı

Barkod Basımı

Barkod teknolojisi işletmeler tarafından kullanılan verimli bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde hız ve verilerdeki kesinlik, güvenli saklama ve hızlı akış kolaylıkla gerçekleştirilme imkânı bulmaktadır. Barkod basımında farklı teknikler kullanılmaktadır. Sizler için hazırladığımız kitapçık içerisinde barkod basım tekniklerine yaygın kullanımları olan İngilizce adları ile ulaşabilirsiniz. Barkod basım teknikleri;

  • Dot Matrix (Nokta Vuruşlu)
  • Direct Thermal
  • Thermal Transfer
  • Ink Jet
  • Laser

Dot matrix yönteminde, yine aynı isimle anılan dot matrix yazıcılar içinde yer alan bir ribbon sürücü içeren kafasına elektriksel vuruş uygulanarak görüntü oluşturulmaktadır. Bu sistemde barkod, noktaların oluşturduğu bir matrix şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca barkod görüntü parçalı ve basılmış kodun gücü düşüktür. Barkodlar iyi tarayıcılarla birlikte kullanılmalıdır. Eğer istenen sembol kalitesi düşükse bu yazıcılar tercih edilebilir.

Direct thermal yönteminde yüzeyinde kimyasal bir kaplama bulunan kâğıtlar baskı için kullanılmaktadır. Yazıcı kafasının ısındığı noktalar karararak kâğıtlar üzerinde görüntü oluşturur. Bu görüntüler keskindir. Bu yöntemle elde edilen baskı gücü dot matrixten oldukça fazladır. Bu teknik kullanılarak oluşturulmuş baskıların güneş ışığında ya da güçlü spotlarla aydınlatılmış bölümlerde kaldığında kararma riski bulunmaktadır. Faks kâğıdına benzerlik gösteren bu barkodlarda başka maddelerle temas durumunda çizikler oluşabilmektedir. Bu sebeple bu barkodların okutulması esnasında zorluklar yaşanabilmektedir.

Thermal transfer baskı yönteminde, yazıcı kafasının ısınmasıyla birlikte ribbondaki mürekkep kâğıda geçmekte ve keskin bir görüntü elde edilmektedir. Bu yöntemde alınan görüntüler kalite ve dayanıklılık açısından yüksek özelliktedir. Bu etiketlerin, etiket kalitesi ve ribbonların dayanıklılık derecesi özelliklerine göre dış ortamlarda ve sıcak ortamlarda kullanımı mümkündür.

Ink jet, baskı yüzeyine doğrudan temas bulunmayan ve gelişimi hala devam etmekte olan bir teknolojidir. Yüksek hızdaki püskürtücü iğneler üzerinden mürekkep püskürtülmesi ile görüntü oluşturulması prensibine dayanmaktadır. Dot matris yazıcılardaki görüntü oluşum mantığıyla aynı olmasına rağmen görüntüler daha net ve daha hızlı alınmaktadır.

Laser görüntü transferi, barkod oluşturmak için kullanılan teknolojiler arasındadır. Bu yöntemde pozitif ve negatif yüklerin etkisi görülmektedir. Laser pozitif yüklü alandan çıkarak, basılması istenen karakteri temsil etmekte olan yüzeye çarpmakta ve bu sırada yüzey üzerinde negatif şarj edilmiş durumda olan toneri boşaltmaktadır. Toner ise baskı yapılacak olan yüzeyde bulunan yüklü alanlar tarafından çekilmektedir. Isı ve basınç etkisiyle görüntü maddeye taşınır ve yapıştırılır. Bu baskıda, baskı yapılması istenen form kâğıt besleme makineleriyle sınırlanmış durumdadır. Bu sebeple de bir ya da iki etiket basımı gerektiren durumlarda yüksek maliyetli bir yöntem olmaktadır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *