Barkod Teknolojisi

Artan nüfusa oranla sayılarındaki artışta hızlı bir şekilde artış gösteren işletmeler müşteri yoğunluğu sebebiyle otomatik tanımlama sistemlerinin sunduğu hız faktörünün önemini, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve elde edilen verimdeki artışın farkında olmalıdır. Otomatik tanımlama sistemi sayesinde uzun kuyrukların oluşmamasına, yapılan alışveriş ödemelerin saatler sürmemesine imkân tanımaları büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yönetim enformasyon alanı içinde yapılan işlerin kontrol ve takibinde rekabet ortamında bulunan işletmeler de göz önüne alındığında verilerin kesinliğinden emin olmak, daha fazla detay ve veri akışının hızlı olması; tüm işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluk haline gelmektedir.

Barkod, bir otomatik tanımlama teknolojisi olarak en etkin basım-ilişkili teknoloji olarak hayatımızda yer edinmiştir. 1940’lı yıllarda ABD’li bir master öğrencisi tarafından bulunan bu sistemle birlikte işletmelere büyük olanaklar sağlanmıştır. Barkod sembolleri ise bu teknolojinin en yaşamsal elemanları olarak tanımlanmakta, ayrıca barkod sembollerinin kendisi de veri olarak işlev görmektedir. Sizler için hazırlamış olduğumuz kitapçıkta çeşitli barkod tipleri, barkod üretiminde kullanılan farklı baskı teknikleri ve iş uygulamaları konusunda bilgi vermeyi hedeflemekteyiz. Bu kitapçık barkod sistemiyle ilk kez tanışan şirketler için bizlere soracakları olası sorulara cevap niteliği taşımaktadır.

Teknik anlamdaki çalışma prensibi incelendiğinde, barkodlar aralarında boşluklar bulunan çeşitli kalınlıktaki çubukların okuyucu cihaz tarafından okunmasıyla farklı rakam ya da harfler olarak ifade edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Artan iş gücü, teknolojik gelişmeler ve bunların getirdiği yeniliklerle birlikte hızla gelişen dünyamızda üretim ve stok sahalarında yarı otomatik ya da tam otomatik bilgisayar desteği bulunan iş makineleri kullanımıyla üretim kapasiteleri ve verim her yıl daha önceki yıllarla kıyaslandığında büyük miktarlarda artış göstermektedir. İngilizce karşılıklarının baş harfleri olan 4M kriteriyle üretim kararlılığı incelenir. Bu açılım material, money, man power, machine olarak belirlenmiştir. Bunlar ise hammadde ya da yarı mamul, para, iş gücü ya da insan gücü ve makine olarak tanımlanabilir. Belirlenen bu kriterlerin takipleri ise MRP üretim programları yardımıyla bilgisayar ortamlarında yapılmaktadır.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *