egitimSembol Barkod tarafından yapılan proje ve ürün satışlarında, satış öncesinde müşteri yerinde yapılacak demo, pilot kuruluş vb. çalışmaların organizasyonu Satış ve Sembol Barkod çözüm ortaklarının birlikte oluşturduğu takım tarafından yapılır.

Satışı gerçekleşen projelerin kablolama alt yapısı, donanım yerleştirme için gerekli hazırlıklar, radyo frekanslı sistemlerde anten kuruluşları gibi donanımların çalışır halde teslimi için gerekli tüm çalışmalar Sembol Barkod tarafından gerçekleştirilir.

Donanımların kullanımına ilişkin eğitimler de Satış, Proje ve Teknik Bölümlerimizin ortaklaşa çalışması ile planlanır ve gerek müşteri yerinde gerekse Sembol Barkod ofislerinde verilir.