etiketData Polietilen (PE) Etiket diğer etiket türlerine göre suya dayanakl��������lığı ile bilinmektedir. Deniz suyunda bile 1 ay durabilmekte ve yap����şkanlık özelliğini kaybetmemektedir. Bu özelliğini yapışkan kısmında kullanılan özel bir maddeden almaktad����r.

Bu etiket türü ribon baskı için uygun bir yapıdadır. Ayrıca bu etiket ısıya ve ışığa dayanaklıdır. Data Polietilen etiketin yüzeyi mattır ve pürüzsüz sert bir yapıdadır. Bu yüzden yırtılma olas��lığı çok düşüktür ve hiçbir şekilde esneme göstermemektedir.

Data Polietilen etiketin kullanım alanları genellikle kimya sektörüdür. Ek olarak da ağaç sanayisinde de kullanıldığı görülm����ştür.