etiketDestekli etiket kullanım süresi diğerlerine oranla daha uzun olan bir etiket türüdür. Kullanım süresinin uzun olmasının sebebi termal etiketin alt kısmına plastik (PVC) ile destek oluşturarak üretilmiş olmasıdır. Adını da buradan almaktadır.