All/1/2/3/4/

Demişbaş Programı

Demirbaş Yönetim Sistemi ( Yazılımı )

1. Sistemin Amacı

Sistemin temel amacı, firma bünyesinde bulunan demirbaşların tanımlanması ve takip edilmesini sağlanmaktır. Firmada bulunan taşınırların belirlenmesini, yazılım aracılığı ile tanımlanmasını ve etiketlenmesini, sayılarak kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak istenilen kriterlerde rapor alınabilmekte ve geçmişte demirbaşın kimin zimmetinde olduğu tutulmaktadır.

Sistemde RF çalışan mobil barkod okuyucu terminallerle, PC ortamında çalışan modüller birbirine entegre olarak çalışmaktadır. Sistem 5 ana modülden oluşmaktadır.

• Tanımlama Modülü

• Raporlama Modulü

• Sayım Modulü

• Zimmetleme Modülü

• El Terminali Modülü

2. Sistemin Modülleri

2.1 Genel Özellikler

Sistem çok kullanıcılı olarak tasarlanmış olup Microsoft SQL Server veritabanı üzerinde çalışmaktadır. Kullanıcının isteği doğrultusunda “MS SQL Server Desktop Engine”, “Microsoft SQL Server 2000” veya “Microsoft SQL Server 2005” sürümlerini desteklemektedir. Microsoft’un ücretsiz olarak sağladığı “MS SQL Server Desktop Engine” üzerinde 4GB veri dosyası sınırlaması altında sorunsuz olarak çalışabilmektedir.

demirbas-takip-yazilimi

Sistem güvenliği yukarıda görülen kullanıcı şifre ekranı ile korunmaktadır. Her kullanıcıya her ekran için ilgili haklar verilebilmekte veya kısıtlama getirilebilmektedir.

demirbas-takip-programi-k

2.1 Tanımlama Modülü

Taşınıra ait tanımlayıcı bilgilerin sisteme girildiği modüldür. Sistem devletin belirlediği resmi taşınabilir mal yönetmeliğine uygun olarak geliştirilmiştir. Sözkonusu yönetmelikte tanımlı bilgiler sisteme aktarılmış olarak kurulum yapılmaktadır. Kullanıcı istediği durumlarda bu yönetmeliği değiştirebilme ve geliştirebilme olanağına sahiptir.

demirbas_yazilimi_clip_image002

Taşınır Kod Listesi Düzenleme ekranı ile yukarıda bahsedilen “Resmi Taşınabilir Mal Yönetmeliği”’ne ait tanımlar izlenebilmekte ayrıca istenilen değişiklik ve eklemeler yapılabilmektedir. Kullanıcı istediği durumda hazır gelen kodlama sisteminin yerine kendi kodlama sistemini oluşturabilme olanağına sahiptir. Ayrıca eğer varsa kendi kodlama sistemini belirtilen biçimde sağlandığı durumda otomatik olarak içeriye almakta mümkündür.

demirbas_yazilimi_clip_image002 demirbas_yazilimi_clip_image004

Taşınıra ait alım bilgileri, lokasyon bilgisi, cins ve özellikler, kalibrasyon bilgisi ve zimmet tanımlamaları yukarıdaki ekrandan yapılabilmektedir.

Bu tanımlamaları gerçekleştirebilmek için şirket, şube ve harcama birimi gibi bilgileri kullanıcıdan aşağıdaki ekranlar yardımı ile alınmaktadır.

demirbas_yazilimi_clip_image006

Yine aşağıdaki ekran yardımıyla kuruluşun detaylı lokasyon bilgisi tanımlanmakta ve etiketlenebilmektedir. Bu etiketler el terminali tarafından okutularak lokasyon bilgisi terminal tarafından kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Lokasyon şirket ve şube bilgileri dışında fiziksel olarak bina, kat ve zimmet alanı detayında açılabilmekte ve izlenebilmektedir. Bu kriterler her türlü rapor ve işlemde filtre olarak kullanılabilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image008

6 kırımlı detayda izlenebilen kodlama sistemi yanında taşınırlar ayrıca cinslerine göre de tanımlanabilmektedir. Aşağıdaki ekranda cins tanımı yapılabilmekte ayrıca her taşınır cinsi için istenilen sayıda ve isimde özellik yaratılabilmektedir. Bir taşınır için cins tanımı yapıldığında o cinse ait özellik bilgileri taşınır tanımlama ekranına gelmekte ve o taşınır için ilgili bilgiler ekrana girilebilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image010

İstenildiği kadar cins ve her cins için istenildiği kadar özellik yaratılabilmektedir. Bu da sisteme tanımlama ve sorgulama açısından esneklik ve kontrol sağlamaktadır.

demirbas_yazilimi_clip_image012

2.2 Raporlama Modülü

Pc tarafında çalışan bu modul; Cins, Marka, Alındığı Tarih, Garanti Bitiş Tarihi, Durum, Bina, Kat, zimmet, bağlı olduğu harcama birimi kriterlerine bağlı olarak  kullanıcının seçtiği alanlara göre alınabilinen raporlardır.

demirbas_yazilimi_clip_image014

demirbas_yazilimi_clip_image016

Taşınır Kesin Hesap icmal cetveli raporunda, seçilen hesapkoduna ve yıla bağlı olarak, Düzey1 bazında gruplayıp geçen yıldan devreden taşınırların tutarı, yıl içerisinde alınan taşınırların tutarı, toplam tutar, yıl içerisinde hek işlemine tabi olan taşınırların tutarı ve gelecek yıla devreden tutar listelenebilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image018 demirbas_yazilimi_clip_image020 demirbas_yazilimi_clip_image022

Gelen Rapor yardımı ile kullanıcının istediği kriterlere bağlı olarak, istenen bilgilerin dökümünü alınabilir.

demirbas_yazilimi_clip_image024

2.3 Sayım Modülü

Bu modülde otomatik bir sayım numarası verilerek sayımı yapılan demirbaşların sözkonusu sayım numarası altında sisteme kaydedilir. Sayım esnasında var olan demirbaşların var olup olmadıkları, lokasyonları ve son durumları kaydedilir ardından el terminali haberleşme durumuna göre pc tarafındaki veritabanına aktarılır. Sistemin RF veya Batch çalışmasına göre bu işlem online ve offline olarak gerçekleşir.

demirbas_yazilimi_clip_image026

Sistemin güvenliği için, el terminali ile sayımı gerçekleştirecek kullanıcının şifresini girmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre ile belirtilen ip ve port numarası üzerinden servera bağlanılacaktır.

demirbas_yazilimi_clip_image028

Kullanının yetkilerine bağlı olarak yapabileceği işlemler yukarıdaki ekranda gösterilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image030

Sayıma öncelikle zimmet alanına ait barkod etiketinin okutulması ile başlanılmaktadır.  Zimmet alanın okutulmasından sonra, taşınırlara ait barkodlar okutulur. Her okutulan taşınır barkodu ile o taşınara ait taşınır sicil no, taşınırın cinsi, zimmetli personel, zimmetlenen tarih bilgileri ekrana gelmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image032

Detay tuşuna basarak, sayımı yapılmış taşınırların listesi gelmektedir. İstenildiğinde taşınır bu listeden cıkarılabilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image034

Online olarak yapılan aktarma işlemi seçildiğinde yukarıda ekran gelmektedir. Kullanıcının yapmış olduğu sayımı servera aktarmak veya serverdan taşınır, personel, lokasyon, kullanıcı bilgilerini terminale aktarılmasını sağlamaktadır.

2.5 Zimmet, Durum ve Yer Değişikliği Modülü

Demirbaşın zimmet, durum ve yer değişikliğinin yapıldığı modüldür. Bu modülde demirbaşın tarihçesi tutulmaktadır. Demirbaşın daha önce kimlere, ne zaman, hangi durumda zimmetlendiğini ve yapılmış yer değişiklikleri bu modülde bulunan raporlar aracılığı kontrol edebilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image036 demirbas_yazilimi_clip_image038

Yer değişikliği ve zimmet değişikliği yapılabilmesi için değişik kriterlerde listeleme yapılabilmektedir. Bu listelemenin sonucunda ise zimmet fişi oluşturulmaktadır.

demirbas_yazilimi_clip_image040

Oluşturulan zimmet fişi dökümünde de olduğu gibi bütün döküm ekranlarında oluşturulan raporlar aşağıdaki ekrandan görüldüğü gibi ön izleme yapılabilmekte, istenilen ayarlar yapılabilmekte ve istenilen ağ yazıcısından yazdırılabilmektedir. Ayrıca tüm raporlar excel ve html formatlarında dış ortama aktarılabilmektedir.

demirbas_yazilimi_clip_image042 demirbas_yazilimi_clip_image045

Stok Otomasyonu

Sembol Barkod, küçük ve orta ölçekli market, mağaza, perakende satış yapan tüm işyerlerinde satış, stok takip, çek takip, müşteri takip, firma takip, vb. gibi ihtiyaçları kolay ve rahatça karşılayabilecek stok otomasyonları sunmaktadır.

Tekstil Mağaza Programı

mres1

Edit Bilgisayar olarak; şu ana kadar kumaşın boyanmasını, boyanan kumaşın tam mamul aşamasına kadar geçen sürecini (Kesim, Dikim, Kalite Kontrol vs.) takip eden programlar yaptık. Bu programlar tamamen entegre çalışmakta olup; muhasebeden cariye, dış ticaretten, personel uygulamalarına kadar kurumsal bir firmanın her türlü ihtiyacını karşılar durumdadır. Edit Bilgisayar, tekstilin en son noktası olan ve oluşan ürünün müşteriye satılmasını sağlayan mağazalar için de bir program hazırlamıştır.

mres4

“EDİLMAZ” (Edit Mağazacılık) adını verdiğimiz bu program; bir mağazada gerçekleşecek her türlü hareketi tamamen bilgisayar ortamında takip edebileceğiniz, kullanımı kolay “esnek ve estetik” bir yapıya sahipti. Mağazada yapılan ve önem arz eden işlemlerin başında fatura kesimi gelir. EDİLMAZ programında tamamen parametrik düşünülmüş olan fatura kesim ekranına özel güvenlik menüsü ile girilir ve fatura kolay bir şekilde kesilir. Bu menüde her türlü fatura işlemi rahatlıkla yapılır.

mres5

Mağazada yapılan işlemlerin en önemlilerinden biri de stok hareketleridir. Mağazanızda gerçekleşen her türlü stok hareketi, programın içinde bulunan ilgili menüden rahatlıkla yapılabilir. Mağazanıza gelen ve/veya çıkış yaptığınız ürün hareketleriyle bu hareketlerin belgeleri ilgili menüden yapılır.

MÜŞTERİ BİLGİLERİNİZİ DETAYLI TAKİP EDİN

EDİLMAZ uygulamalarında işin doğası gereği; Müşteriler, mağazacılıkta büyük önem taşır. Müşterilerin tutulduğu sağlam bir “Bilgi Deposu” altyapısı kurulması ihtiyacı EDİLMAZ paketiyle tamamen karşılanmıştır. Çok detaylı bir çalışma sonucunda müşterilerinizin telefonundan ayakkabı numarasına, eşinin doğumgününden evlilik yıldönümlerine kadar bütün bilgilerini kayır edebileceğiniz, kısaca “Müşteri Memnuniyetine” dair ne varsa bulunabilir.

MASRAFLAR

Mağazada gerçekleşen her türlü kasa hareketi siztemimize girilebilmekte ve bu hareketlerin rapor dökümleri alınabilmektedir.

GÜN KAPAMA

Mağazada hergün o güne ait hesapların kapatılması gerekmektedir. Bu işlem EDİLMAZ’da “Gün Kapama” menüsünden yapılır. Kapatılan tarihin bir sonraki günü fatura tarihi olarak fatura ekranında karşımıza gelir.

YEDEKLEME / GERİ DÖNÜŞÜM

Bilgisayar işlemlerinde yedekleme yapmak çok önemlidir. Değerli bilgilerin yedeklenmesi neredeyse kaçınılmaz olmuştur. EDİLMAZ sisteminde de yedekleme özel bir menü adımı olarak karşımıza çıkar. Sistem, günlük ve aylık seçeneği ile yedeklerinizi bilgisayarınızın içinden başka bir bölüme kaydeder. Bu bilgiler PC üzerinde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı zaman sistemin önceki hali ile kesintisiz bir şekilde devam etmeniz için kullanılır.

mres7

GÖRÜNTÜLER VE RAPORLAR

EDİLMAZ’da girilmiş olan bilgileri görmek, bir ürün hakkında her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu işlem için yapılmış olan Görüntüleme ve Rapor adımı, satış ve stok bazında çoklu limitler aralığı verilerek alınabilmektedir. Geniş bir imkan sunan bu raporların dışındaki rapor talepleri analizler ışığında tarafınızdan yapılır.

mres8

mres9

Menü; raporlama adımları vereceğimiz limitlere göre sistemdeki bilgileri karşınıza getiri. Raporladığınız bilgileri yazıcınızdan alabileceğiniz gibi, MS-EXCELL’e de kolaylıkla bilgilerinizi yollayabilirsiniz

GÜVENLİK

EDİLMAZ programında güvenlik yüksek seviyededir. Özellikle fatura ekranı için ayrı bir kullanıcı tanımlama ve fatura kesme yetkisini belirlenen kullanıcılara vermek gibi. Ayrıca, fatura kesimi esnasında kullanıcının yapabileceği her türlü iskonto takibinin oransal olarak belirlendiği parametrik bir yapı vardır. Kullanıcı bazında yetki ayarlaması programda bulunan her menü adımı için geçerlidir. Ayrıca, menüde bulunan bir adım ile bilgilerinizin sizin tarafınızdan hergün yedeklenmesi ile bilgisayarda veya windows işletim sisteminde çıkabilecek sorunlara karşı EDİNMAZ bilgileriniz güvenlik altına alınmış olur.

mres11

mres12

YANİ EDİNMAZ;

Bütün fatura hareketlerinin yapılmasını sağlar

Mağaza masraflarının girişi ve raporlanmasını sağlar

Günlük döviz kurları girişi, döviz çevrimleri ve tanımlanan müşterilere ürün ayırma vb. işlemleri sağlar

Mağazanızda bulunan ürünler,i bir sisteme göre programlama tanımlamasını sağlar

Parametre ve tablolar menüsü ile genel bazı kodlamaları bir kereye özel yapmanızı ve sistemde bu kodlardan yararlanmanızı sağlar

Barkod etiketi basma olanağı sağlar

Diğer firmalardan gelene veya sizin yolladığınız ürünleri sisteme girmenizi, bu işlemlere istinaden oluşan belgeleri almanızı sağlar.

Barkod makinası veya manuel yaptığınız sayımları otomatik olarak sisteme almanızı ve oluşan farkları anında görüntülemenizi sağlar.

Mağazanızda oluşan tüm bilgileri belli limitlere göre raporlamanızı, Microsoft Excell’e atmanız sağlar. Ayrıca, kendiniz de bir rapor isterseniz bu raporu istediğiniz formatta yapmanıza müsaittir.

Menü yetkilendirmede çok geniş ve parametrik bir yelpaze sunar

Programı Kullanan Referanslarımızdan Bazıları

mres14

Üretim Kontrol Otomasyonu

İlgili ambarlardan çeşitli iş adımlarında üretime aktarılan hammaddeler ve yarı mamullerin işletmede üretim planlama grubunun istekleri doğrultusunda mamul hale dönmesi esnasında kullanılan her türlü kaynağın takibinin yapıldığı sistemlerdir. Söz konusu sistemler aynı anda lot bazında siparişe yönelik üretilen bir mamul grubu izlerken, diğer taraftan üretim iş adımlarında görev alan makine parkını ve personeli de takip ederek çeşitli şekillerde ortaya çıkan kayıp ve fireleri de gözler önüne sermektedir.

Genel olarak sabit bilgi toplama terminalleri vasıtasıyla kullanılmakta olan iş marinalarından bilgi toplanan bu tür sistemler, istenildiğinde üretimin her aşamasında barkodlu etiketler üreterek izlenebilirliği artmasını, dolayısıyla gerçekleşebilecek herhangi bir müşteri memnuniyetsizliğinin kaynağına hızla inilmesini sağlamaktadır.

Bu tür sistemlerin ambar yönetim sistemleri ile beraber kullanılması; hammadde, yarı mamul, yardımcı malzemeler ve mamullerin işletme içindeki hareketlerinin takibinin yapılabilmesi nedeni ile otomasyon çalışmasının getirilerinin artmasını sağlamaktadır.